bg1

Staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari

17-01-2020
Het team van De Waterkant maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
Met de toenemende lerarentekorten zijn die zorgen alleen maar toegenomen.

Er zijn nu al steeds meer scholen met onvoldoende (bevoegde) leraren. Naar aanleiding van eerdere acties is er wel een eerste begin gemaakt met extra investeringen ten behoeve van salarisverhoging en werkdrukvermindering. Dit is echter onvoldoende toereikend om het salaris van leraren in het basisonderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs en de werkdruk structureel te verlichten.

De vakbonden eisen van het kabinet nu dat er voldoende geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega's, minder werkdruk en meer flexibiliteit in personele bezetting en onderwijstijd.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 30 en 31 januari is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekorten en het uitblijven van serieuze investeringen in het basisonderwijs voelen.

Onze medewerkers roepen het kabinet op om te investeren in het onderwijs van vandaag ten bate van de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen.

U kunt via deze link de petitie ondertekenen.