bg1

Schoolplan en Jaarplan

Schoolplan
Iedere basisschool heeft de verplichting om elke vier jaar een nieuw schoolplan te maken. Het is een document waarin een school haar ambities kenbaar maakt en haar visie op onderwijskwaliteit beschrijft. Elke school dient zich in te spannen om een goede school te zijn. Welke kwaliteitseisen stelt de school zelf en hoe voldoet zij aan de vereiste basiskwaliteit? Via onderstaande link kunt u het schoolplan van De Waterkant lezen. 

Schoolplan De Waterkant 2019-2023.pdf

Jaarplan
In het Jaarplan 2021-2022  beschrijven we de belangrijkste onderwerpen waar we als school het lopende jaar aan werken.