bg1
Dalton en Vreedzame School
De Waterkant is een Daltonschool: de kinderen werken zelfstandig en leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces én voor hun omgeving. Ook leren ze keuzes te maken en samen te werken.

De Waterkant is een Vreedzame School. Kinderen voelen zich veilig en worden begeleid door kindermediatoren.

Burgerschap en diversiteit
Op De Waterkant nemen burgerschapsvorming en diversiteit een belangrijke plek in. Op onze Amsterdamse buurtschool bereiden we kinderen voor op de toekomst en maken we ze bewust van hun eigen rol als burger in de maatschappij.

Een brede vorming: niet alleen taal en rekenen
Wij - teamleden en ouders - vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen op De Waterkant. We kiezen voor een brede vorming waarmee de leerlingen een stevige basis kunnen opbouwen. Dit doen we door ons te richten op de behoeftes, interesses en talenten van ieder kind op het gebied van het denken, kunst en cultuur, sport en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op onderzoek
We stimuleren onze leerlingen op onderzoek uit te gaan om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Het creatieve proces tijdens het leren krijgt ruimschoots de aandacht. Onze missie is hen daarbij te begeleiden en te inspireren.

Ons team
Verschillende groepsleerkrachten hebben een specialisme, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap, levensbeschouwing, de Vreedzame School, gedrag, mediawijsheid en het Daltononderwijs. Naast de groepsleerkrachten werken er twee vakdocenten op De Waterkant: één voor gym en één voor het muziekonderwijs.
Twee interne begeleiders bewaken de zorgstructuur op school en ter ondersteuning zijn er maar liefst vier onerwijsassistenten beschikbaar. 

Ons motto is dat we elke dag van elkaar leren: volwassenen en kinderen. Onze leerpunten formuleren we elk jaar in ons jaarplan. Daarnaast reflecteren we gezamenlijk regelmatig op ons handelen.

Meer over Daltononderwijs

Meer over de Vreedzame School