bg1

Wat is Daltononderwijs?
Bekijk het filmpje over Daltononderwijs op onze school. 
 
Helen Parkhurst
Het Daltononderwijsconcept komt voort uit de ideeën van Helen Parkhurst, die haar visie op het onderwijs in de plaats Dalton in de Verenigde Staten in de praktijk bracht.

Voorbereiden op de toekomst
De Waterkant is een leer- en werkgemeenschap in het klein, een plaats om te oefenen in het opdoen van echte ervaringen. In de maatschappij is behoefte aan mensen die goed zijn opgeleid, sociaal sterk zijn ontwikkeld en voldoende zelfvertrouwen hebben om met plezier aan de slag te gaan in onze samenleving. De Waterkant streeft naar optimale leerresultaten en en een brede persoonlijke ontwikkeling.

Kernwaarden
De kernwaarden van het Daltononderwijs - verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit - zijn leidend op De Waterkant. De Daltonprincipes kunnen niet los van elkaar worden gezien, ze staan altijd met elkaar in verband.

Het onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Onze school is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij de kernwaarden op goede wijze in de praktijk brengen.