bg1

Daltonbeleidsplan

Een Daltonbasisschool is een reguliere basisschool.
De leerstof is hetzelfde als op alle andere basisscholen van Nederland. Ook de lesmethoden verschillen niet.
Het grote verschil met andere basisscholen is dat wij meer de nadruk leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.
Een Daltonschool onderscheidt zich door haar visie en de manier van inrichten van het onderwijs.

Dalton is geen systeem of methode. Het is een manier van denken en leven.
Dalton geeft verantwoordelijkheid en vrijheid, maar wel binnen bepaalde grenzen. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen moeten alle kansen hebben om zich te kunnen ontplooien.
Wij zijn er van overtuigd dat Dalton de beste onderwijskansen geeft om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen.
 
In ons daltonbeleidsplan leest u op welke manier wij hier invulling aangeven.