bg1

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die onze school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 
In het SOP leggen wij vast op welke specifieke gebieden wij expertise in huis hebben.

Schoolondersteuningsprofiel