bg1

Zij-instromers

Zij-instromers zijn kinderen van wie de ouders de keuze maken hun kind te laten overstappen naar een andere school. Ze zijn dus al gestart op een andere basisschool. Zij-instroom is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Soms kan het niet, bijvoorbeeld omdat een groep al vol is of omdat de groep niet groter dient te worden om pedagogische en didactische redenen.  
Op De Waterkant is in een aantal groepen nog plaats voor leerlingen die naar Amsterdam-West verhuizen. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur van de school: (020) 6120122.   
 
Woont u al in de buurt?
Als ouder uit de directe omgeving van de school kunt u vanaf maart 2019 contact opnemen over eventuele plaatsing in het nieuwe schooljaar.