bg1

Zij-instromers

Zij-instromers zijn kinderen van wie de ouders de keuze maken hun kind te laten overstappen naar een andere school. Ze zijn dus al gestart op een andere basisschool. Zij-instroom is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Soms kan het niet, bijvoorbeeld omdat een groep al vol is of omdat de groep niet groter dient te worden om pedagogische en didactische redenen.  
Op De Waterkant is in een aantal groepen nog plaats voor leerlingen die naar Amsterdam-West verhuizen.

Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur van de school: (020) 6120122.   
* Wij kunnen geen leerlingen meer plaatsen in groep 8 en in groep 1 als de leerling 4 jaar wordt tussen januari en april 2021.

Gaat uw kind al naar een school in de buurt van De Waterkant?
Dan is het  op dit moment niet meer mogelijk om uw kind voor schooljaar 2020-2021 aan te melden.