bg1

Ouderraad

De ouderraad (OR) coördineert in samenwerking met leerkrachten de organisatie van uiteenlopende activiteiten en financiert deze ook. Denk aan: 
  • Schoolreisjes inclusief veilig vervoer 
  • Daltondagen (waarbij ouders workshops verzorgen voor de kinderen) 
  • Kinderboekenweek 
  • Feesten zoals Sinterklaas, Kerst, het tweejaarlijkse ouderfeest en de afscheidsavond voor groep 8 
  • Kraam tijdens de Avondvierdaagse 
  • Jaarlijks Artisbezoek inclusief veilig vervoer 
  • Jaarlijkse thema-avond voor ouders 
De leden van de OR kunnen al deze activiteiten niet alleen organiseren. Daarom wordt regelmatig de hulp gevraagd van andere ouders. Ouders kunnen zich altijd aanmelden te helpen bij een bepaalde activiteit.  

Ouderbijdrage
De OR beheert het ouderfonds, dat wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage bekostigt de OR allerlei festiviteiten en activiteiten.
Het bedrag per leerling is € 70,00 inclusief het schoolreisje (uitgezonderd de kinderen van groep 8).
De ouders van leerlingen van groep 8 betalen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 en daarnaast een bijdrage voor het kamp.
Voor leerlingen die na 1 januari op school komen, vraagt de ouderraad een bijdrage van € 55,00.

Er is altijd extra geld nodig, voor een ruimer budget voor de activiteiten of voor ouders die zich de ouderbijdrage niet kunnen veroorloven; een extra bijdrage door ouders die zich dat kunnen veroorloven is dan ook meer dan welkom!

Bij de start van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage te voldoen.

U kunt uw betaling overboeken op rekening
NL73INGB0001537805
ten name van Ouderraad
OBS 'De Waterkant'.

Noteer bij betaling voornaam en achternaam van het kind plus de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). Wij hebben liever geen contante betalingen!
 
Het schoolkamp van groep 8 wordt niet afgerekend via de ouderraad. Daarvoor ontvangen ouders een aparte rekening van de school, hierbij moeten ouders rekening houden met een bedrag van ongeveer € 110, = per leerling.

Jaarlijks maakt de OR een begroting die de oudergelding van de Medezeggenschapsraad moet goedkeuren. 

Er is een jaarlijkse kascontrole die wordt gedaan door een ouder en de directeur. Zowel in de begroting als de kascontrole kunnen alle ouders inzage krijgen. 

 
Lid worden of nog vragen? 
Heeft u nog vragen, wilt u lid worden van de OR of helpen met de organisatie van een bepaalde activiteit, mail dan naar or@dewaterkant.net. U kunt ook altijd een OR-lid persoonlijk aanspreken.