bg1

Ouderraad

De ouderraad (OR) coördineert in samenwerking met leerkrachten de organisatie van uiteenlopende activiteiten en financiert deze ook. Denk aan: 
  • Schoolreisjes inclusief veilig vervoer 
  • Daltondagen (waarbij ouders workshops verzorgen voor de kinderen) 
  • Kinderboekenweek 
  • Feesten zoals Sinterklaas, Kerst, het tweejaarlijkse ouderfeest en de afscheidsavond voor groep 8 
  • Kraam tijdens de Avondvierdaagse 
  • Jaarlijks Artisbezoek inclusief veilig vervoer 
  • Jaarlijkse thema-avond voor ouders 
De leden van de OR kunnen al deze activiteiten niet alleen organiseren. Daarom wordt regelmatig de hulp gevraagd van andere ouders. Ouders kunnen zich altijd aanmelden te helpen bij een bepaalde activiteit.  

Ouderbijdrage
De OR int de jaarlijkse ouderbijdrage. Met deze bijdragen betaalt de OR alle activiteiten. De ouderbijdrage is formeel vrijwillig, maar in de praktijk is er zonder deze bijdrage geen budget voor de genoemde activiteiten. Het is dus zeer van belang dat iedereen de bijdrage betaalt. Ook dit schooljaar is de bijdrage 70 euro per leerling. De kinderen uit groep 8 betalen 40 euro, omdat zij niet op schoolreisje gaan. Zij betalen een aparte bijdrage voor het schoolkamp. Kinderen die na 1 januari op school komen, betalen 45 euro.

Alle ouders ontvangen in september een mail én een brief met het verzoek te betalen. Jaarlijks maakt de OR een begroting die de Medezeggenschapsraad moet goedkeuren. Er is een jaarlijkse kascontrole die wordt gedaan door een ouder en de directeur. Zowel in de begroting als de kascontrole kunnen alle ouders inzage krijgen. 

Betalingsinformatie 
Rekeningnummer: NL73 INGB 0001 5378 05  
Ten name van: Ouderraad Basisschool De Waterkant 
Onder vermelding van de naam van het kind of de kinderen en de groep(en). 
 
Lid worden of nog vragen? 
Heeft u nog vragen, wilt u lid worden van de OR of helpen met de organisatie van een bepaalde activiteit, mail dan naar or@dewaterkant.net. U kunt ook altijd een OR-lid persoonlijk aanspreken.