bg1

Dalton in de onderbouw

Bij de kleuters wordt de basis voor het Daltononderwijs gelegd. We richten ons op het aanleren van vaardigheden aan de hand van vijf pijlers: vrijheid in gebondenheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. De basis van deze viif pijlers is vertrouwen. Wij geven de leerlingen het vertrouwen dat zij hiermee om kunnen gaan, tegelijkertijd bieden we de vaardigheden op zo'n manier aan dat het haalbaar is om tot succeservaring te komen.

Weektaak en keuzewerk
Werken met de weektaak en het keuzewerk In de klassen wordt al geoefend met het maken van een weekplanning, door middel van een takenbord waarop de kinderen kunnen kiezen uit vier keuzewerkjes en waarop ze ook al kleine weektaken kunnen plannen. We leren de kinderen de dagen van de week te herkennen aan de hand van vijf verschillende kleuren. Maandag is oranje, dinsdag is blauw, woensdag is rood, donderdag is groen en vrijdag is roze. Deze kleuren worden in de hele school op dezelfde manier gebruikt.

Reflectie
Na het afronden van de taak mag de leerling op het planbord door middel van een 'smiley' reflecteren hoe hij/zij vond dat de taak ging. Aan het eind van de week wordt er samen met de leerling op de taken gereflecteerd. Door het takenbord te gebruiken ontwikkelen de kinderen Dalton-vaardigheden.