bg1

Contact

De Waterkant Openbare Basisschool voor Daltononderwijs  
Bilderdijkpark 18 
1052 SC Amsterdam 
Telefoon: (020) 6120122 
E-mail: info@dewaterkant.net 
Directeur: Annelies Verkade 
De Waterkant maakt deel uit van de Stichting AWBR, een groep van 18 openbare basisscholen in stadsdeel West. Soms heeft u een vraag, zorg of klacht die u liever vertrouwelijk wilt bespreken. Hiervoor hebben wij op De Waterkant een interne vertrouwenspersoon aangesteld. In bijgevoegd filmpje ziet u wat de werkwijze is van de interne vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon op De Waterkant is Tim Hoogendorp. U kun Tim bereiken via t.hoogendorp@dewaterkant.net