bg1

De Waterkant met vlag en wimpel door de daltonvisitatie!

14-06-2019

Op donderdag  13 juni hebben vier visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV)  onze school bezocht. Ze hebben de hele dag op school rond gekeken, gesprekken gevoerd en kennisgemaakt met de manier waarop wij het daltononderwijs vormgeven.  Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal ouders, leerlingen, directie, IB, daltoncoördinatoren (meester Jasper en juf Femke) en het bestuur van de AWBR.

Na afloop kregen wij te horen dat de visiteurs  zeer tevreden waren over de manier waarop wij het daltononderwijs, binnen onze school, vormgeven. Met name het pedagogische klimaat, de sfeer in school en het enthousiasme  en de openheid van de leerlingen, ouders en leerkrachten werd erg gewaardeerd. 

Wij hebben een licentieverlenging gekregen voor 5 jaar!