bg1
De Waterkant is een Daltonschool: de kinderen werken zelfstandig en leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces én voor hun omgeving. 

De Waterkant is een Vreedzame School. Kinderen voelen zich veilig en worden begeleid door kindermediatoren.

Op De Waterkant nemen burgerschapsvorming en diversiteit een belangrijke plek in. Op onze Amsterdamse buurtschool bereiden we kinderen voor op de toekomst en maken we ze bewust van hun eigen rol als burger in de maatschappij.