bg1

Muziekonderwijs op De Waterkant

20-05-2019
De waterkant swingt!
De leerlingen op De Waterkant krijgen muziekles van juf Floor van de muziekschool.
Tijdens deze lessen bereiden zij een optreden voor voor ouders en medeleerlingen.
De Waterkant heeft ook de muziekimpulssubsidie toegekend gekregen. Met deze subsidie organiseren wij extra naschoolse muzieklessen, hebben wij instrumenten aangeschaft en hebben leerkrachten ukelele leren spelen.
Wist u dat De Waterkant zelfs twee leerlingbandjes heeft en een band bestaande uit ouders en leerkrachten? Klik op onderstaande foto's voor een impressie.